adresiran sadržajem


adresiran sadržajem
content-addressable
* * *
• content-addressable

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.